WORLD revelin.eu

Wallis and Futuna

List of countries
Ahoa Gahi Lano Utufua
Akaka Gamua Liku Utuloa
Alele Haafusia Mua Vailala
Alo Haatofo Sigave Vaimatau
Fakauita Halalo Tauai Vaitupu
Falaleu Halamaitai Teesi Vele
Fineveke Kolia Tepa
Foi Kolopopo Tufuone
Copyright © 2004-2018 Aventin d.o.o.