WORLD revelin.eu

Mongolia

List of countries
Abarahaiin Hiid Chingeltei Hangindagiin Hiid Nariin Huryee
Abarahaiin Hural Choyiin Jisa Hanhayn Huryee Nariin Murii
Abarahaiin Sume Choylingiin Hiid Hanhohiy-Huree Naringiin Huryee
Abdaliin Huryee Choyr Hanjargalant Naringiin Ortoo
Abdar Bayan Suma Choyren Hantay Nariyn
Abdarantaiin Hural Choyroiin Jisa Hiid Hanuy Narst
Abdartayn Sume Chuluut Hanuyn Huryee Naydan Jisa
Achuutaiin Dugang Chuluuta Har-Ayrag Naydanii Hural
Agaruut Chzhirgalantu-Sagsay-Somon Hara Boomiin Ortoo Naydanii Huryee
Agatayn Hiid Daaga Yarimpil Hiid Hara Erginii Ortoo Naymanii Huryee
Agita Huryee Dabasan Suma Hara Noyonii Hiid Nilga Suma
Aguy Sume Hiid Dabharlin Hiid Hara Usanii Hiid Nimgenii Suurin
Aguytayn Jisa Dagaliin Hiid Hara Usanii Huryee Nomgon
Ahay Beeseiin Huryee Dahashaa Haraganaiin Ortoo Nomogonii Hiid
Ajilchinii Horshoo Dalan Hural Haratayn Hural Nomon Haan Lamaiin Hiid
Ajirigaiin Huryee Dalan Turuu Hardzanii Hiid Nomon Haanii Hiid
Ak-aral Dalandzadgad Hardzatayn Dugang Nomtoyn Dugang
Alag-Tutulyyn Dalangin Dugang Hargan-Tologoy-Ortoo Nomtoyn Hiid
Alagiin Sume Dalay Guunii Hiid Hargana Norboiin Salbari Horshoo
Alata Dalayhol Hartsagay Dugang Novotoyn
Altan Dalayn Hiid Haryaata Suma Noyon Hangay Ashan
Altatayn Dugang Dalayn Hural Hasagt Noyon Hutagtayn Hiid
Altay Dalbayn Hural Hashaata Hiid Noyotoyn Sume
Amagalangiin Jisa Hiid Dalhayn Dugang Hashaatayn Hural Nuden-hudag
Amagalanta Hiid Dalin-tyuryu Hashaatayn Ortoo Nudengiin Hural
Amaiin Usanii Hiid Daljiin Jisa Hashat Nueuerst
Amar Buyantayn Huryee Daltayn Hiid Hashingiin Dugang Nuuriin Bayshing
Amar Hiyd Damba Daraja Hiid Hatabchin Hiid Oboo Hiid
Ara Bayan Gol Damba Darajayn Hiid Hatgal Oboonii Bulangiin Dugang
Ara Bulagiin Dugang Danchin Huryee Hayaa Obooto Hural
Ara Horoiin Hiid Dangaiin Dugang Hayaagiin Bayshing Obor Gurbaiin Hiid
Ara Jirgalanta Hiid Dara Ehe Lamaiin Hiid Haylaasatayn Sume Obor Tsuulgata Jisa
Ara Teeliin Dugang Dara Eheiin Dugang Haylanta Hiid Obor Ulaan Haylan
Ara Unarshi Dugang Dara Eheiin Hiid Haylasangiin Hural Ochir Wangiin Dugang
Araiin Huryee Dara Eheiin Jisa Hayrhan OEldziyt
Araliin Dugang Dara Eheiin Jisa Dugang Hayrhan Suma Ogiy
Argalant Dargatayn Jisa Hiid Hebteluy Sume Ogomoriyn-Hudag
Argalinta Suma Darhan Hentiy Ogoomor
Argalintayn Ortoo Darhan Guunii Datsang Hereleng Dugang Ojimin Hural
Arigiin Dugang Darhan Guunii Huryee Herelengiin Deng Ortoo Oldoho Hiid
Arigiin Huryee Darhan Jisa Herh Oldzey Abagayn Jisa
Arsayn-shand Darhan Puntsag Bayshing Herlenbayan Oldzey Delgerehe Suma
Arshaanii Huryee Darhanhaan Hetseegiin Hiid Oldzeyte Bulagiin Hiid
Arshaantayn Hural Darhantayn Huryee Hicheegiin Dugang Oldzeyte Hural
Arshaantayn Huryee Daritayn Dugang Hilbariin Hiid Oldzeyte Nogoon Hiid
Arshaantayn Sume Dashi Choyling Huryee Hilganatayn Huryee Oldzeyteyn Horshoo
Artsatayn Dugang Dashi Choynbil Hiid Hirang Oldziyt
Artsatayn Shiliin Hiid Dashi Dorjiin Datsang Hitagiin Dugang Ologey Hiid
Asahatay Suma Dashi Galdan Jisa Hitiin Bayshing Olon Bayshing
Asahatayn Huryee Dashi Jabiin Bayshing Hoboriin Hiid Olon Bulagiin Bayshing
Asahatayn Suurin Hiid Dashilingiin Dugang Hoboriin Horshoo Olon Huryee
Asaralta Dashilingiin Hural Hoeshigiyn Ar Olon Shandanii Jisa
Ashatay Dashinchilling Sum Hoetoel Olon Turagiin Dugang
Avdzaga Dayaan Hiid Hogno Olonteyn Dugang
Ayagatayn Dugang Dayaanchiin Hiid Hogono-Taranaiin-Huree Omolgon Baatar
Ayagatayn Dugang Hiid Dayaantayn Hural Hogshin Hiid Ondor Gegeenii Hiid
Aygatayn Dugang Debsegiin Huryee Hogshinii Dugang Ondor Maydariin Hiid
Aylbayan Deeste Huryee Hoho Burideiin Jisa Ondorhangay-Sum
Aymagay Hiid Degcheiin Jisa Hiid Hoho Hohonii Bayshing Ongiin Hiid
Baatar Wang Huryee Delger Hujirtayn Dugang Hoho Usanay Bayshing Ongon
Babaiin Huryee Delger Nuur Dugang Hohon Huryee Onon
Badmashin Delger Oldzeyteyn Jisa Hohoteyn Dugang Ordogoiin Dugang
Baga Mandal Delger Tsogtoyn Dugantayn Hiid Hohoteyn Hural Orgon Shirigiin Huryee
Baga Modo Hiid Delgereh Holboo Hiid Orhirogiin Dugang
Baga Sargalant Delgerehe Hiid Holboogiin Hiid Ortoogiin Dugang
Baga Suji Delgerhet Holor Otochin Dugang
Bagahangay Demchig Hiid Holoto Hural Ovoot
Bagiin Dugang Deresen Hashaatayn Hiid Holtosoto Nugaiin Hiid Ovor-Ereen
Bagshiin Hiid Deresen Hiid Hondor Suma Oygor
Balhin Chuluu Deresenii Bulagiin Hiid Hongiin Huryee Paalan Teriguunii Dugang
Baligiin Huryee Deresenii Hural Hongo Partisan
Balji Deresenii Usanii Hiid Hongor Puntsag Dagdaliin Hiid
Balji Horshoo Dereseteyn Dugang Hongor Hiid Rashaant
Balvi Horshoo Derhiin Huryee Hongor Oboo Suma Sabangiin Ortoo
Bandan Dashiling Huryee Doboiin Hiid Hongor Suma Sabha Horoo
Bandi Gegeenii Huryee Dochgol Hongor Uula Suma Sagdul Yurt
Banga Dochiin Hural Hongoriin Hoyolin Hural Salaagiin Jisa
Baraguyn Dugang Hiid Doelgoeoen Hongoriin Huryee Salgar
Baraybang Hiid Doloo Sharadzagiin Sume Hongoroogiin Datsang Sangiin Dalay Hiid
Bartayn Dugang Dolood Jisa Honhor Sangiin Dalay Huryee
Baruun Datsang Huryee Doloon-Hudagiin-Hural Honichin Hural Sangiin Dalayn Huryee
Baruun Ganjir Hiid Doloon-Tsagaan-Had Hooltoyn Dugang Sangiin Hiid
Baruun Goyotoyn Hiid Doloonhudag Horchogiin Hural Santayn Hiid
Baruun Gudaiin Hiid Doloonii Hural Horhoyn Hural Santayn Huryee
Baruun Hural Dolootoyn Hural Horin Hiid Santu Somon
Baruun Iret Hiid Doodo Boriljitoyn Dugang Horin Jisa Saraiin Dugang
Baruun Sume Doodo Tomorto Huryee Hoshoo Ergetsegiin Suurin Sayhan Bayan Suma
Baruun Tsorgo Dorboljin Hiid Hoshoogiin Bulang Sayhan Hobor Hiid
Baruun-Huree Dordogoyn Huryee Hoshuu Sume Sayhan Modo Hiid
Baruunharaa Dorji Tsamba Hiid Hotogtoy Huryee Sayn Hudagiin Hiid
Bata Oldzeyte Hural Doynhor Terguunii Dugang Hotol Hiid Sayr Usa
Bataiin Hiid Dugan Hotoliin Dugang Sayriin Hashaatayn Sume
Bathaan Dugan-Hiyd Hotontoyn Huryee Seer
Bayagiin Dugang Dugang Goliin Hural Hovd Seeriin Hiid
Bayak-Goliyn-Gol Dugang Hiid Hudagiin Hiid Selenge Suma
Bayan Dugang Shaydaiin Hiid Huderiin Hiid Selenger
Bayan Baraatayn Hiid Dugang Sume Hujirt Semchin Dugang
Bayan Belhi Dulaan Hujirta Seruunii Dugang
Bayan Bulag Dulaanhaan Hujirtayn Dugang Setsengiin Dugang
Bayan Bulagiin Hural Dulaiin Huryee Hujirtayn Ortoo Shabarta
Bayan Bulagiin Suurin Dumbatayn Dugang Hujirtayn Sume Shabartayn Dugang
Bayan Buuraliin Huryee Dumda Bayan Suma Hulasatayn Suma Shabartayn Hiid
Bayan Delgeruulegchi Sume Dumda Bulyagin Horshoo Hulhatayn Huryee Shabi Hural
Bayan Dobo Suma Dumda Urtaiin Bayshing Hunda Shabiin Huryee
Bayan Don Dund-Us Hundelengiin Shuteen Shadablingi Hiid
Bayan Dugang Duraliin Hiid Hunhata-Ortoo Shandanii Dugang
Bayan Dzurhe Durben Derity Urto Hunta Suma Shanh
Bayan Dzurihe Suma Duutayn Huryee Huntayn Haluun Usa Shara Belchiriin Bayshing
Bayan Gol Dzabilgaiin Hiid Huraiin Sume Shara Gol
Bayan Goliin Den Dzadagayta Hiid Huraliin Dugang Shara Hulasa Hiid
Bayan Goliin Dugang Dzagasatayn Horshoo Huraliin Hiid Shara Manhatay
Bayan Hayrhan Dzagasatayn Ortoo Hurimiin Suma Shara Oboonii Bayshing
Bayan Hiid Dzagdza Dugang Hurimta Shara Usanii Dugang
Bayan Hoboriin Horshoo Dzagiin Jisa Hiid Hurtsa Lamaiin Subarga Shara-Hobiin-Dugang
Bayan Hongoriin Dzahuy Huruutayn Hural Sharaiin Dugang
Bayan Hujir Dzakhachi Urto Huryee Deresenii Ortoo Sharangad
Bayan Hural Dzalaa Huryee Hiid Sharga
Bayan Hushuu Dzalaata Hushuu Hiid Sharga Moritoyn Dyan
Bayan Jisa Dzamiin-Uud Hushuu Hural Shariliin Hiid
Bayan Monho Hiid Dzaraa Bulangiin Hiid Hushuu Sume Shatsaiin Dugang
Bayan Monho Suma Dzasariin Bayshing Hutag-Uul Shibirteyn Dugang
Bayan Monhoiin Hiid Dzaygal Hiid Hutambaiin Bayshing Shibirteyn Sume
Bayan Monhoiin Salbar Horshoo Dzeeren Hiid Huyagt Shine Bulagiin Hural
Bayan Monhoiin Shandaiin Ortoo Dzeeren Hural Huyhaiin Jisaiin Hural Shine Shabaiin Jisa
Bayan Oboo Hiid Dzeergeneiin Sume Huyten Dugang Shine Usanii Jisa
Bayan Oboonii Bayshing Dzoboiin Huryee Huytenii Hiid Shir
Bayan Ovoo Dzodoiin Hural Huytenii Jisa Shireeteyn Hiid
Bayan Suma Dzogiin Huryee Hyalganat Shirengiteyn Dugang
Bayan Tsogto Suma Dzohoy Hiid Ibeeteyn Huryee Shohoy
Bayan Ulaan Suma Dzoosoiin Hiid Ibing Bayshing Shohoyt
Bayan Uul Dzotol Ibitseg Shoroytoyn Jisa
Bayan-Enger Dzultayn Dugang Ideriin Suma Shubuutay Hiid
Bayan-monho-sum Dzurh Idermeg Shubuutayn Dugang
Bayan-Uul Dzurhen Hiid Idermegiin Hiid Shulen
Bayanburd Dzuun Choyroiin Hiid Ihbulag Shuluutayn Hiid
Bayangol Dzuun Dzagiin Huryee Ihhayrhan Shumuultay
Bayanhongor Dzuun Ganjir Hiid Ihjargalan Shuteen Hiid
Bayant-Uhaa Dzuun Ganjir Hural Ijirgin Jisa Solonker
Bayanteeg Dzuun Guunii Huryee Ingital Songiin
Bayanterem Dzuun Hulagay Huryee Inshete Tala Stanok Iuru-dyan
Bayantsogt Dzuun Iret Hiid Irgaytayn Sume Subarga Hiid
Bayartayn Hiid Dzuun Jisa Irhitay Subarganii Suurin
Baydaragiin Huryee Dzuun Modonii Dugang Irteiin Bayan Hural Subiin Chuluu
Baydrag Dzuun Muhar Jadambayn Jisa Hiid Subsal Burideiin Horshoo
Bayshinta Huryee Dzuun Salaanii Dugang Jalmaiin Sudayn Huryee
Bayshinta Sume Dzuun Tsorgo Janchivlingiyn Hiyd Sudzhiyn
Baytsaiin Huryee Dzuunharaa Janjigiin Dugang Sudzhiyn-Urto
Bazar Kol Suma Dzuunmod Jaraahayn Ortoo Suhaytayn Bulag
Beeseiin Hiid Dzuutayn Jisa Jargalant Sula Obootoyn Suma
Belchir Dzuyliin Huryee Jargalthaan Sulanheer
Belen Huryee Hiid Ehin Dzagiin Hural Javhlant Sumber
Beleu Elesenii Tsagaan Oboo Hural Jibhalanta Suma Sumber Horshoo
Belinte Haan Hiid Eligen Deese Jibhalantay Hiid Sumeiin Hiid
Beltesiin Dugang Eligen Hural Jirantayn Dugang Sundalta Bayshing
Berh Eligen Jisa Jirantayn Huryee Suoku
Berheiin Hiid Emteyn Dugang Jirgalanta Suran Bulagiin Hural
Bichigt Enger Dzulagtayn Hural Jirgalanta Horshoo Suremte
Bij-Altay Enger Hulasa Jirgalantayn Datsang Surte Dugang
Biliin Jisa Hiid Enger Uulaiin Hiid Jirgalantayn Dugang Suteyn Hiid
Bilsigi Huryee Enger-Shand Jirgalantayn Sang Suuji Hiid
Biluunii Hural Engershand Jirgalantayn Suma Suujiin Horshoo
Biluut Engerteyn Dugang Jisa Hural Suurin Hural
Biluuteyn Goliin Hiid Enheiin Hural Jisa Huryee Taban Tologoy Hural
Biruuta Erdene-Dzuu Jodiin Dugang Tabin Jisa
Bodol Sume Erdeni Karnakovka Tabin Jisa Hiid
Bodonchiin Huryee Erdeni Guunii Hiid Khabgil urto Tabuy Modonii Hural
Bogdoiin Hiid Erdeni Hamsan Huryee Khara utszur Tahiltayn Hiid
Boongiin Hiid Erdeni Hudag Kharkhorin Tahiltayn Ortoo
Bor-OEndoer Erdeni Wangiin Huryee Khoborin yurt Talaiin Jisa Hural
Borchzhin Yurts Ereentsav Khoilik Tamch
Borho Eren Suma Khoshu-Sume Tamsagbulag
Borhoyn Tal Ergiliin Dugang Khototyyn Urto Tamsagiin Hiid
Boro Burgaasa Ergineg Hiid Khugun-Somon Tarbagatayn Dugang
Boro Burgaasanii Dugang Ergineg-Hiyd Khukhu Khabtsagaytuin urto Tarhatay
Boro Hamar Erigtsegiin Ortoo Khukhu obonyy urto Tariat
Boro Hiid Eringiin Dugang Khukhuldegyyn shutun Tarihaiin Sume
Boro Hujiriin Dugang Gachuurt Khuneyn sume Taryaanii Jisa
Boro Ondor Hiid Gal Badaraha Suma Khurkhurogiin Khure Taryaata Huryee
Boro Ondoriin Hiid Galdatay Dugang Lamaiin Bayshing Taryaatayn Baraanii Bayshing
Boro Udzuuriin Subarga Galgatay Lamaiin Gegeenii Huryee Taryaatayn Otog Hural
Boroiin Dugang Galtatay Hiid Lamaiin Hiid Taryaatayn Sume
Boroiin Sume Galuut Lamaiin Hural Taryat
Boroo Hondeyn Hural Galuutayn Bayshing Lamaiin Huryee Tataal
Boroogiin Den Gandan Huryee Lamaiin Jisa Tavan-Jisa
Budangiin Hiid Gandzagatayn Huryee Lamatangiin Huryee Tavin
Budargaiin Hural Ganjir Jisa Lamhay Teriguunii Dugang Tayhar
Buduni Gashuunii Hiid Lung Somon Taylag Suma
Buduunii Dugang Gatsuurt Lungiin Hiid Te-tsu-pan
Bugaiin Lama Gederegiin-Ortoo Lunii Bayshing Teegiin Sume
Bugat Gedzegen Hural Luujin Huryee Teel
Bugdegenii Huryee Gegeen Hiid Luusiin Hural Teeliin Dugang
Bugseyn Dugang Gindeliin Huryee Mahagalayn Dugang Tegshiin Huryee
Bugseyn Huryee Godoli Balgasanii Hiid Mandahaiin Huryee Tegshin Bayantayn Huryee
Buha Dolon Gol Daychin Choyro Hiid Mandal Teliin Dugang
Buhaiin Dugang Goliin Huryee Mandal Ovoo Tengelig Hiid
Buhaiin Huryee Gomboiin Shuteen Dugang Mandal Suma Teregen Bayan Sume
Buheley Guchin Jisa Mandaliin Hiid Terete
Buheleyn Oros Guchin Jisa Hiid Mandaliin Huryee Tergetiin Bayshing
Buhuugiin Hural Guna Mandaliin Jisa Todogteyn Suma
Bulagan Hiid Gunnariyn Manglayn Horshoonii Bayshing Togootoyn Dugang
Bulagan Suma Gurachinii Huryee Mani Hiid Togootoyn Shuteen
Bulaganii Hiid Gurban Bayan Suma Maniin Dugang Togorigiin Bayshing
Bulagiin Huryee Gurban Bulag Suma Manitayn Hural Togorigiin Huryee
Bulagtay Gurbaniy Urto Maydan Dura Togorigiin Sume
Bulang Gurvan Bayan Mayragtay Togos Bulteyn Huryee
Bulangiin Hural Gurvan-Bulak Mergen Lamaiin Hiid Toli Hural
Bulangiin Suurin Gurvan-tes Mingat Huryee Toliin Dzoo Hiid
Bulenii Huryee Guulin Mingat Sume Tologoyt
Bulnayn Dugang Guunii Hiid Modongiin Hural Tomor Usatanii Panja
Bumbaiin Sume Guunii Shuteen Modongiin Jisa Tomoriin Bagiin Dugang
Bumbata Guunnii Shuteen Modot Tomoriin Dugang
Bureen-Nuur Guyin Jisa Mogodiin Huryee Torhurah
Buren Guynin Urto Mogoyn Bayshing Tost
Burenhaan Haan Tuuheiin Huryee Mogoyn Dugang Toyrim
Burentogtok Habchi Mogoyn Huryee Tsabchiriin Hiid
Burentsogt Habhagtayn Hiid Moltsog Hiid Tsabchiriin Hural
Burga Habhastayn Hiid Moltsog Suma Tsagaan Bulagiin Dugang
Burgaasa Habtsagay Huryee Mongolryba Tsagaan Bulagiin Hural
Burgaasanii Dugang Habtsagaytayn Sume Monholiin Bayshing Tsagaan Burgaasa Ortoo
Burgaasata Habtsal Hiid Monhon Subarga Tsagaan Burgaasanii Huryee
Burgaasatayn Dugang Hadaiin Lamaiin Dugang Moroks Shoroo Ayl Tsagaan Burgaasatayn Dugang
Burgaasatayn Hamtaral Hadan Usa Jisa Moron Tsagaan Chuluutayn Hiid
Burgaasatayn Hiid Hadanii Lama Moron Suma Tsagaan Deresenii Hural
Burgaasatayn-Ortoo Hadasan Muhar Huytenii Hiid Tsagaan Ergiin Jisa
Burgaltay Hadatayn Bayshin Muhariin Den Tsagaan Ergin Bayshing
Burgaltayn Dugang Hadatayn Dugang Muhariin Dugang Tsagaan Ergin Hiid
Burhanii Hadatayn Huryee Muhariin Hiid Tsagaan Geriin Hural
Burhanii-Dugar Hadaum-shand Muhuyn Jisa Tsagaan Gol
Burhanta Hadhaliin Dugang Muren Sumu Tsagaan Guyn Den
Burhantayn Suurin Hahatay Murengiin Huryee Tsagaan Hada Hural
Buriden Huryee Hajuu-Ulaan Mursan Hural Tsagaan Hudagiin Hiid
Buriden Sume Haldaiin Jisa Musutuin-sume Tsagaan Huryee
Buridenii Dugang Haldzan Gelengiin Jisa Nalayh Tsagaan Subarga Hural
Buridenii Hiid Halha Horoo Nalihin Dugang Tsagaan Sume
Burigiin Dugang Halhaiin Sume Namaldzaagiin Dugang Tsagaan Tohoy Dugang
Buseiin Shuteen Halhgol Namiriin Huryee Tsagaan Tologoy
Butargamaiin Hiid Haliun Namnang Tsagaan Tologoy Dugang
Buuraiin Hural Haltariin Dugang Namnang Suma Tsagaan Tologoy Hiid
Buural Haltariin Huryee Narabanchinii Huryee Tsagaan Tologoyn Hural
Buuraliin Hiid Halyuutayn Holboo Ortoo Naran Tsagaan Toyrimiin Hiid
Buuriin Hural Hamariin Hural Naran Bulag Horshoo Tsagaan Tunheiin Huryee
Buuriin Jisa Hural Hamba Gegeenii Huryee Naran Hiid Tsagaan Usanii Hural
Buuteriin Hural Hambaiin Huryee Naranbulag Tsagaan Usanii Ortoo
Buyan Suma Hamjilgayn Hiid Narangiin Dugang Tsagaan Uulaiin Sume
Buyant Han-Oyuut Narasatayn Oros Tsagaan-Burgaasanii-Huree
Buyant-Ovoo Han-Uul Nardn Tsagaan-Ovoo
Buyanta Goliin Huryee Hanaiin Tsagaan Subarga Hiid Nariin Chingiliin Dugang Tsagaan-Uul
Buyantayn Hural Handagay Dugang Nariin Dugang Tsagaangol
Chandmani Handza Nariin Gichigeneiin Dugang Tsagaannuur
Chindamani Suma Hangaliin Dugang Nariin Hondey Tsagarim Bayshing
Copyright © 2004-2019 Aventin d.o.o.