WORLD revelin.eu

Libya

List of countries
A'ilat Lamwis Ash Shaqarinah Madrusah Qaryat Isma'il
Abu 'Isa Ash Shaqqi Maghwah Qaryat Jital
Abu ar Rish Ash Sharsharah Majdul Qaryat Maqrun
Abu Ghaylan Ash Shawashinah Manazil Miftah al Kara'iyah Qaryat Marwan
Abu Nujaym Ash Shawati Mansurah Qaryat Mazghurah
Abu Qurayn Ash Shaykh Bu 'Ujaylah Mantiqat al Lathamah Qaryat Mazzu
Abu Zayyan Ash Shi'afiyin Maradah Qaryat Nabukar
Abyar as Sababil Ash Shi'taf Marawah Qaryat Nadbas
Ad Dafiniyah Ash Shiyab Marqus Qaryat Qararah
Ad Dawun Ash Shurraf Martubah Qaryat Qarat
Ad Dayasir Ash Shuruf Maryan Qaryat Qaryunis
Ad Dirsiyah Ash Shuwayrif Masallatah Qaryat Qasr al 'Ajuz
Ad Duwaysah Ashkidah Masliwah Qaryat Qunfudhah
Agar Asyadi al 'Amariyin Massah Qaryat Ra's 'Ali
Ahl al Wadi At Taban Mazra'at Albu Qabw Qaryat Ra's Abu Hammar
Ahqaf al Jabbarat At Taj Mazra'at Kataraylla Qaryat Ra's ath Thumah
Ahqaf al Jabhiyah At Tala'i'iyah Mazra'at Saqil Qaryat Rufaydah
Ahqaf ar Ruzat At Tallab Mazra'at Titanu Qaryat Sawwan
Akramah At Tamimi Mazuzah Qaryat Shumaykh
Al 'Adam At Tanahma Meseqwin Qaryat Sidi Shahir ad Din
Al 'Alawinah At Taribjah Mintaqat ad Daghdughi Qaryat Su'ud
Al 'Amamirah At Tuwaybiyah Mintaqat al Ghanimah Qaryat Sur A'rabi
Al 'Assah Awjilah Mintaqat al Hashshan Qaryat Sur al 'Ud
Al 'Izziyat Awlad 'Abd ad Da'im Mintaqat al Lathamah Qaryat T
Al 'Ubayyat Awlad 'Abd al 'Aziz 'Inan Mintaqat Wadi Harawah Qaryat Umm ad Dananir
Al 'Ujaylat Awlad 'Abd al Jalil Mintaqat Zawiyat as Samah Qaryat Umm as Safa
Al 'Uqaylah Awlad 'Abd al Mawla Mintaqat Zawiyat Sidi 'Atiyah Qasabat 'Akkah
Al 'Urban Awlad 'Abd Allah Miskah Qasabat Madi
Al 'Urqub Awlad 'Ali Misquwin Qasbat Dhiyab
Al 'Uwayliyah ash Sharqiyah Awlad 'Ali Bu al Qasim Mizdah Qasr Abu Hadi
Al 'Uwaynat Awlad 'Atiyah Mu'askar Jalu Qasr Ahmad
Al Abraq Awlad 'Azzam Muhayyah Qasr al 'Urayyid
Al Abyad Awlad 'Inan Musa'id Qasr al Fawqani
Al Abyar Awlad 'Isa Na'imah Qasr al Hajj
Al Asabi'ah Awlad Abu Salamah Nasmah Qasr al Jady
Al Ashhab Awlad Abu Suhayyirah Nuqtat al Khattabiyah Qasr al Qarahbulli
Al Athrun Awlad Badr Posto Trucchi Qasr al Wat'ani
Al Badr Awlad Bin Ahmad Qabilah Qasr Barruru
Al Bakhabikhah Awlad Bin Ya'qub Qabilat Abu Sahamah Qasr Bin Ghashir
Al Bakki Awlad Bu Jadid Qabilat al 'Abadilah Qasr Bint Bayyah
Al Barahimah Awlad Bu Ra's Qabilat al 'Abadinah Qasr Khiyar
Al Bayatinah Awlad Hamad Qabilat al 'Amariyin Qasr Khulayf
Al Baydan Awlad Hamid Qabilat al 'Aql Qasr Larocu
Al Bayyadah Awlad Jabir Qabilat al 'Ataya Qasr Libiya
Al Birkah Awlad Jarbu Qabilat al Abqar Qawat
Al Buhur Awlad Khalaf Allah Qabilat al Afadil Qayqam
Al Burayqah Awlad Khalifah Qabilat al Bakakishah Qirah
Al Burdi Awlad Mahmud Qabilat al Fawatir Qirdah
Al Fa'idiyah Awlad Mansur Qabilat al Hajj 'Umran Qirnadah
Al Fajir Awlad Mas'ud Qabilat al Hurmah Qirrim
Al Fatih Awlad Mudif Qabilat al Jawabir Qurji
Al Fawadil Awlad Mushad Qabilat al Kararitah Quttah
Al Fawatir Awlad Qalasi Qabilat al Karawinah Quwayjilah
Al Fujayj Awlad Rayyan Qabilat al Kawarighiliyah Ra's Ajdir
Al Fuqaha Awlad Sa'id Qabilat al Khums Ra's al Hamamah
Al Fuqar Awlad Salim Qabilat al Mala'itah Ra's at Tabl
Al Ghaddarah Awlad Sidi Khalifah Qabilat al Maqsabah Ra's Lanuf
Al Ghazzabiyah Awlad Yahya Qabilat al Mu'ammariyin Rashidah
Al Ghiran Awlad Yusuf Qabilat al Qalil Ri'asat Difa' Barqah
Al Ghuraybat Ayn al Ghazaya Qabilat al Qanawat Riqdalin
Al Ghurayfah Ayn Marrah Qabilat al Qazzir Sabratah
Al Hadari'ah Ayn Zarah Qabilat an Nattatat Sadrus
Al Hajarah Az Zahra Qabilat ar Radadah Samnu
Al Halamah Az Zamamiqah Qabilat ar Raghah Sawani al Qawarishah
Al Hamidiyah Az Zarqan Qabilat ar Rahbah Sawani Bin Adam
Al Hamra Az Zawiyah Qabilat ar Rahumat Sawani Fassanu
Al Haniyah Az Zaytunah Qabilat ar Raqa'iqiyah Sayyad
Al Hanshir Az Zighan Qabilat as Saqu Sciaaua
Al Harabah Az Zintan Qabilat ash Shi'afiyin Shahat
Al Hashiyah al Hamra Az Zurqan Qabilat ash Shurfah Shahhat
Al Hatiyah Az Zuwaytinah Qabilat ash Shutaywiyah Shakshuk
Al Hawamid Az Zuwayyah Qabilat Awlad 'Amir Shatal al Ghabat
Al Hawwari Bab Tajura Qabilat Awlad 'Arif Sidi 'Ali
Al Hayshah Badr Qabilat Awlad 'Isa Sidi 'Ali Abu Jallab
Al Himadah Baldat ad Duwayb Qabilat Awlad 'Izaz Sidi as Sa'ih
Al Hiri Baldat al 'Umyan Qabilat Awlad 'Umar Sidi as Sayd
Al Hurshah Baldat al 'Uqaybah Qabilat Awlad Abu Salamah Sidi at Tahir
Al Huwayjat Baldat al Kurumah Qabilat Awlad Abu Suhayyirah Sidi Bin al Bashiri
Al Ja'afirah Baldat al Qawasim Qabilat Awlad as Saghir Sidi Faraj
Al Jadid Baldat Awlad Milad Qabilat Awlad ath Thamad Sidi Jibril
Al Jaghbub Baldat Diqqi Qabilat Awlad Ba'ayyu Sidi Khalifah
Al Jawahiliyah Baldat Jurayjin Qabilat Awlad Bin Ahmad Sidi Mahyus
Al Jawf Baldat Raqraq Qabilat Awlad Dhiyab Sidi Yunis
Al Jawsh Baldat Tuqtah Qabilat Awlad Hamid Sinawin
Al Jawsh al Kabir Bamba Qabilat Awlad Jabir Suknah
Al Jawsh as Saghir Bani Walid Qabilat Awlad Za'id Sultan
Al Juhaysh Bani Wazir Qabilat az Zaribah Suluntah
Al Jum'ah Bani Yakhlaf Qabilat az Zintan al 'Umyan Suluq
Al Jumayl Bani Yakhlif Qabilat Badarthan Suq ad Dawawidah
Al Kararim Baninah Qabilat Bani Layth Suq al 'Ajaj
Al Karmah Baqqalah Qabilat Bani Musallam Suq al 'Alaliqah
Al Kashalifah Barashin Qabilat Bani Salim Suq al Ahad
Al Khadra Bardiyah Qabilat Dajibitah Suq al Jum'ah
Al Khala'ifah Barqawi Qabilat Dirsunah Suq al Khamis
Al Khara'iq Barqin Qabilat Indarah Suq as Sabt
Al Khazur Battah Qabilat Lawatah Suq Qamatah al Gharbiyah
Al Khirbah Bi'r 'Ayyad Qabilat Mantar Surman
Al Kulaybah Bi'r Abu al Ghurab Qabilat Quba Susah
Al Kuwayfiyah Bi'r al Ashhab Qabilat Salimah Tabalut
Al La'aqib Bi'r al Ghanam Qabilat Saqin Tabaqah
Al Labbah Bi'r Bin Ghunaymah Qabilat Sidi Mu'ammar Taghmah
Al Lamamish Bi'r Dufan Qabilat Silin Taghrinnah
Al Ma'murah Bin Ghashir Qabilat Suq ad Dawun Tagiura
Al Mabni Bin Jawwad Qabilat Takut Taglin
Al Magharibah Bin Yahya Qabilat Wadinah Tajarhi
Al Maghasil Birak Qabilat Warjin Takbal
Al Mahjub Bishr Qabilat Za'faran Taknis
Al Mahruqah Bu al Ashhar Qabr Umm al Hishah Talat
Al Majabirah Bu ath Thamir Qaminis Tamanhint
Al Malaqi Bu Ghaylan Qandulah Tamazdah
Al Mallahah al Bahriyah Bu Jabalayn Qarqarish Taminah
Al Mallahah al Gharbiyah Bu Kammash Qaryat 'Arifah Tamzawah
Al Manasir Bu Maryam Qaryat 'Ayn Abu Ghulah Tamzin
Al Maqarin Bu'ayrat al Hasun Qaryat 'Ayn Abu Shaybah Tandimmirah
Al Maqasibah al Bahriyah Buqayqilah Qaryat 'Ayn al Kabir Tannushat
Al Maqasibah al Qibliyah Burayk Qaryat 'Ayn al Madham Tansulukh
Al Maqrun Buzaymah Qaryat 'Ayn az Zayt Taqqrutin
Al Mashashitah Curni Ebredaa Qaryat 'Ayn Bu al Qa'id Taraghin
Al Mashwashin Dabdab Qaryat 'Ayn Fakrunah Tarbu
Al Masil Dahman Qaryat 'Ayn Kurayyim Tardiyah
Al Masufiyin Dannun Qaryat 'Ayn Makhluf Tarhuna
Al Mawahi Daryanah Qaryat 'Ayt Zaydan Tarmisah
Al Mayah Dashrah Qaryat 'Umar al Mukhtar Tarut
Al Milaytaniyah Dirj Qaryat Abu 'Ayyad Tasawah
Al Mukhayli Dujal Qaryat Abu al Ahnash Tawurgha
Al Mutrad Dulaym Qaryat Abu Sharwal Tazmarayit
Al Qa'rah Dushin Qaryat ad Dababisah Tfalfalt
Al Qabil Emi Madema Qaryat ad Dararifah Tigi
Al Qaddahiyah Eoj Wahs Qaryat ad Dawa'irah Tikah
Al Qadhadhimah Farwah Qaryat al 'Amruni Tinzight
Al Qahasat Farzughah Qaryat al 'Arimah Tirakt
Al Qal'ah Fasatah Qaryat al 'Awa'idah Tmassah
Al Qanafidh Faysalan Qaryat al 'Imamah Tmisan
Al Qaraya Funduq al 'Allus Qaryat al 'Unayzi Tuiua
Al Qardabah Funduq al Jahsh Qaryat al Barahimah Tukrah
Al Qaryah al Gharbiyah Funduq an Naqqazah Qaryat al Barakat Tunin
Al Qaryah ash Sharqiyah Funduq ash Shaybani Qaryat al Bayda Tuosc
Al Qasabat Funduq Tarbanah Qaryat al Fayasilah Tuskin
Al Qatrun Funqul Qaryat al Ghawil Tuwiwi
Al Qawarishah Garagara Qaryat al Ghut Tuzugu
Al Qawasim Garden City Qaryat al Habarah Umar al Mukhtar
Al Qawati Ghadamis Qaryat al Halibiyah Umm al 'Abid
Al Qayqab Ghadduwah Qaryat al Hama'imah Umm al 'Izam
Al Qubbah Ghawat Qaryat al Hanadah Umm al Ahrar
Al Quradiyin Ghawt al Hisan Qaryat al Huwayjat Umm al Aranib
Al Qurdah Ghuram Qaryat al Ja'afirah Umm al Hamam
Al Qusay'ah Giado Qaryat al Jataliwah Umm ar Rizam
Al Qusayr Gialo Qaryat al Kamshat Umm az Zarsan
Al Watiyah Harqah Qaryat al Karran Umm Saffar
Al Wigh Hawsh ash Shuwayyim Qaryat al Khirbah Umm Shuwayshah
Al Ya'aqib Hawsh Barji Qaryat al Ma'anin Uwaynat Wanin
Amzir Hawsh Warid Qaryat al Magharibah Uzi
An Nakhlayn Heg' Hagel Qaryat al Majaris Verde
An Naqur Hijarah Qaryat al Malihah Waddan
An Nasiriyah Hishan 'A'ilat Baqi Qaryat al Mayamin Wanzarik
An Nawfaliyah Hishan al 'Arabat Qaryat al Qat Wanziraf
An Nawwaqiyah Hishan al 'Aryat Qaryat al Qusaybat Waw al Kabir
An Nusf Hummayrah Qaryat al Wafawat Wazin
Anay Iner Qaryat al Wuqayyat Wifat
Antalat Irmabhat az Zintan Qaryat an Nadwah Wisadan
Anzu Jadda'im Qaryat an Nushayh Wuriran
Aqar 'Atabah Jakharrah Qaryat ar Ra'itat Yafran
Aqqar Jammarah Qaryat ar Ramlah Za'rarah
Ar Rabitah Jandubah Qaryat ar Ru'aysat Zahrah
Ar Raheba Jannawan Qaryat ar Rus Zaltan
Ar Rajmah Janzur Qaryat as Saba'ih Zalwaz
Ar Rajubat Jardas al 'Abid Qaryat as Sawabiyah Zarruq
Ar Raqabah Jardas al Ahrar Qaryat as Sawadiq Zawilah
Ar Rayayinah Jardinah Qaryat as Subaykhat Zawiya
Ar Ruhaybat Jarmah Qaryat as Suwak 'Ayn Ghulu Zawiyat al 'Amariyin
Ar Rujban Jaruthah Qaryat ash Shuyyab Zawiyat al 'Izziyat
Ar Rumiyah Jikharrah Qaryat at Tawalikiyah Zawiyat al 'Urqub
As Sabiriyah Kabaw Qaryat at Tayrah Zawiyat al Habib
As Safsaf Kaf Miyas Qaryat Awla Bin Shayyah Zawiyat al Mahjub
As Salamat Kamb al 'Ajjaj Qaryat Awlad Abu Sha''alah Zawiyat al Manastir
As Salihat Kambut Qaryat Awlad Dhu'ayb Zawiyat al Mukhayla
As Saq'abi Kammun Qaryat Awlad Jama'ah Zawiyat al Murassas
As Saqa'if Karsah Qaryat az Zurayqi Zawiyat at Tart
As Sawa'idiyah Khishan al Budur Qaryat Ballalah Zawiyat at Tilimun
As Sawadinah Khulayf Qaryat Bani Musallam Zawiyat Bisharah
As Sawani Ki'am Qaryat Bin Hasan Zawiyat Masus
As Sidadah Kiklah Qaryat Bin Tallis Zawiyat Umm Rukbah
As Sidrah Kuhuf Bu Qalbut Qaryat Bishr Zawiyat Zanzur
As Snudi Kuhuf Tuhudiyah Qaryat Bu Fakhirah Zighan
As Subaytat Kurkurah Qaryat Bu Ruwayyah Zillah
As Sultan Lamludah Qaryat Dajajirah Zizaw
Asbi'ah Ma'fan Qaryat Hanshir al Budur Zliten
Ash Sha'biniyah Ma'tan as Sarah Qaryat Hasan al Hajj
Ash Shabari Madinat Bayad Qaryat Hujjajah
Copyright © 2004-2019 Aventin d.o.o.